Reiki

Reiki volgens het Usui System of Natural Healing
Reiki wordt wel vertaald als universele energie. Letterlijk vertaald uit het Japans betekent het 'Kracht van de Zon'. De naam luidt officieel 'Usui Shiku Ryoh', of in het nederlands 'De Usui Reikimethode'.

Reiki is een vorm van energieoverdracht. De helende energie werkt zowel op lichamelijk als op geestelijk, emotioneel en spiritueel niveau. Het mooie is dat iedereen die zich er voor openstelt het kan leren. Door middel van verschillende en bepaalde handposities wordt de universele energie via de Reiki-behandelaar doorgegeven.
Er hoeft geen diagnose te worden gesteld, de energie volgt zijn eigen weg en iedereen krijgt precies wat hij of zij nodig heeft.
Op zowel lichamelijk, emotioneel, mentaal als spiritueel niveau word je je bewust van de blokkades die onbewust zijn opgebouwd als zelfbescherming. De overbodige blokkades worden op een zachte manier losgemaakt en opgeruimd. Reiki geven is even ontspannend als Reiki ontvangen omdat de energie door de gever en de ontvanger stroomt.

Voor meer informatie over de behandelingen verzoek ik je het contactformulier in te vullen.

Hypnose: Het effect en de werking van hypnotherapie is klinisch getest en wetenschappelijk aangetoond. Bij hypnotherapie wordt hypnose ingezet en is een behandelmethode voor het oplossen van zowel fysieke- als psychische klachten en aandoeningen.

Ik ben lid van de Nederlandse beroepsvereniging van hypnoterapeuten en erkend ABH American Board of Hypnotherapy Master Hypnotist.