Privacy en AVG

Persoonsgegevens en Privacy

Geheel Natuurlijk Yoga respecteert de privacy van haar leden en de gebruikers van de website. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is daarbij het uitgangspunt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Geheel Natuurlijk Yoga verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden

  • Je naam en e-mailadres voor het verzenden van nieuwtjes, en eventuele nieuwsbrieven en voor het kunnen reserveren van lessen en workshops.
  • Wanneer je het contactformulier invult, zijn jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien. Deze reactie wordt via e-mail gegeven
  • Je naam en fysieke adres voor het versturen van facturen als dit niet digitaal kan

Door je gegevens te verstrekken geef je toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je uitgevoerd moeten worden.
GN Yoga neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@geheelnatuurlijk.nl

Google Analytics en Google Adwords

Via de webserver (M-int) wordt gebruik gemaakt van de diensten van Google Analytics. Via de website worden cookies geplaatst door Google, als onderdeel van deze diensten. Google gebruikt deze informatie om meer inzicht te verkrijgen over het gebruik en vindbaarheid van de website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. GNYoga heeft hier geen invloed op.

Beveiliging persoonsgegevens

Er zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Bewaartermijn

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer je je uitschrijft voor mails word je automatisch verwijderd uit het systeem. Wanneer je klant bent, worden de eventuele facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, ik zal je gegevens dan niet meer verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverwerking op basis van je toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om je persoonsgegevens te rectificeren. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens.

Klachtenregeling

Je mag ervan uitgaan dat ik mijn vak serieus neem en zo goed mogelijk uitvoer. Heb je toch klachten over de informatie die ik stuur of de manier waarop ik met je ben omgegaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Je kunt jezelf altijd uitschrijven voor een eventuele nieuwsbrief. Onder elke nieuwsbrief staat een knop waarbij je je kunt afmelden. Heb je behoefte om met mij in gesprek te gaan dan kan dat ook altijd. Neem dan contact met mij op. Ik streef ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden.

Wijzigingen

Geheel Natuurlijk YOGA behoudt het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden direct in werking.